Provozní řád

Platí od 1.12.2008

Každý návštěvník Rodinného centra (dále jen RC) Baráček je povinen řídit se tímto provozním řádem. Tuto podmínku návštěvník RC potvrzuje vyplněním a odevzdáním registračního listu.

Doprovodná osoba (matka, otec apod.) nese odpovědnost za dítě (děti), se kterým(i) do centra přišel, a to po celou dobu pobytu v  RC. Rovněž ručí za své osobní věci.

Do RC mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (dospělí i děti).

Každá doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě či jinému dítěti. Zároveň dává pozor, aby dítě přistupovalo šetrně k zařízení mateřského centra (např. neničilo knížky, hračky aj.). Doprovodná osoba se zavazuje nahradit případnou škodu na hračkách nebo rozbitém zařízení RC.

Každá doprovodná osoba je povinna zaplatit příspěvek na provoz podle platné sazby za děti, které do centra přivedla. Po zaplacení má nárok zúčastnit se s dětmi programu v mateřském centru a využívat jeho zařízení. Za mírný poplatek je možnost zakoupení občerstvení dle aktuální nabídky. Po konzumaci občerstvení je povinností každého umýt po sobě a dětech nádobí, příp. se na společném úklidu dohodnout s ostatními.

Doprovodné osoby rovněž ručí za úklid hraček, které děti používaly.

V prostorách RC je nutné zouvat se z obuvi, ve které chodíte venku.

Na WC doprovázejí děti vždy dospělí, pro nejmenší je možné použít nočník (na WC).

Doprovodné osoby dávají pozor na to, aby děti neběhaly mimo prostory mateřského centra.

Doprovodné osoby důsledně dbají na to, aby děti konzumovaly jídlo a pití pouze na místě k tomu určeném - mimo hernu.

Před případným nabídnutím vlastní svačiny či pamlsku jinému dítěti toto konzultujte s jeho doprovodnou osobou.

Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, obracejte se na maminku, která je pověřena službou.

Lékárnička první pomoci je k dispozici u maminky pověřené službou.

V celé budově je zakázáno kouřit!