Herna pro děti

Herna je určena pro všechny děti. Můžete přijít bez přihlášení kdykoli během provozní doby. Pozor, aktuální informaci o uzavření některé z heren (většinou z důvodu nemoci maminky-dobrovolnice) naleznete na titulní stránce nebo se ptejte na tel. 777 129 542! Samoobslužné herny jsou až do odvolání zrušené! Navštěvujete-li hernu pravidelně, můžete se stát maminkou-dobrovolnicí a pomoci nám se službami v herně, volejte na naše telefonní číslo.

 
 
Příspěvek na provoz (vstupné)
Dítě 30 Kč
Sourozenec 10 Kč

Sourozenec do 10- ti měsíců

zdarma


Otvírací doba herny
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK v čase 9.30 - 12:00 hod.