Jsme nezisková organizace a naši členové chtějí svůj čas věnovat dětem - organizovat pro ně zajímavé akce a udržovat v provozu a v čistotě volně přístupnou hernu pro děti ve Vestci.

 

Máte nápad a chcete pomoci? Přidejte se!

 

Nepravidelnou povinností člena je pomoc při organizaci jednorázových akcí pro děti, čistě podle Vašich časových možností! Organizujeme např. Olympiádu, Cyklohrátky, vzdělávací přírodovědnou akci Pulečci, Burzu oblečení, divadla pro děti, a jsme otevřeni i novým nápadům.

 

Jako aktivní člen získáte tyto VÝHODY:

 

  • vstup do herny pro své děti kdykoliv zdarma

  • slevu na kávu, přednášky a akce pořádané RC Baráček

  • nové přátele, se kterými můžete probrat své starosti i radosti

  • prostor, kde se můžete realizovat
  • dobrý pocit ze smysluplně stráveného času s dětmi

 

Přijďte se podívat do herny (U Hřiště 575, 1. patro, Vestec) nebo na jakoukoliv z námi pořádaných akcí a zapojte se!

 

Kontaktujte nás na rcbaracek@gmail.com nebo na tel. 777 129 542 (Pavla Benešová).