RC Baráček – Jsme tu pro celou rodinu:-)

Kdo jsme a jak hospodaříme

RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK je v současné době zapsaný spolek (z.s.), který vznikl díky nemalému nasazení nadšenců (dobrovolníků), kteří se ztotožnili s myšlenkou vytvoření volnočasového centra přátelského k nejširší veřejnosti.

Centrum si na svůj provoz (včetně nájmu) musí vydělat vlastními aktivitami, přičemž nabídku těchto aktivit se snaží k uspokojení všech klientů rozšiřovat a zkvalitňovat. Proto jsme a budeme vděční za všechny sponzorské příspěvky.

Kdy jsme přišli „na scénu“

Centrum svůj oficiální vznik datuje ke dni 1.12.2008, a to na základě rozhodnutí zakládajících nadšenců o odtržení se od jesenického Mateřského centra Pohádka, o.s.

Co a pro koho děláme a tvoříme

Jak už z názvu našeho Centra vyplývá, sloužíme nejširší rodině.

U nás najdete místo, kde:

  • si vaše děti pohrají se spoustou krásných hraček,
  • si povykládáte s ostatními návštěvníky (maminkami, tatínky, babičkami, děděčky, tetami, strýci atd.),
  • se odreagujete od starostí všedních dnů a přijdete na nové myšlenky,
  • se seznámíte s novými lidmi a třeba naleznete osudová přátelství,
  • podporujeme otevřenou mysl a odmítáme jakoukoli diskriminaci,
  • načerpáte nové informace, zkušenosti a dovednosti.

Pro Vaše děti i pro Vás máme kromě krásné herny připravenou také tělocvičnu, kde probíhájí

  • pravidelné programy se zaměřením na tělesnou aktivitu, tvořivou činnost a další kulturní a společenské vyžití dospělých i dětí.

Veškeré naše působení tedy směřuje k cíli vytvořit místo, kde jsou nejen děti vítány a kde mohou všichni návštěvníci zažít pocit sounáležitosti a načerpat energii.