Členové Rady

Rada spolku je nejvyšší výkonný orgán spolku, je ze své činnosti odpovědná valné hromadě. V dubnu 2019 byly na 2 roky do Rady zvoleny:


Mgr. Kateřina Haladová, Ph.D - předseda, rcb aracek@gmail.com ,  haladova1@gmail.com
má na starosti zejména komunikaci s úřady, sestavuje pravidelný program a koordinuje jednorázové akce

Martina Strnadová - místopředseda, rcbaracek@gmail.com, je kontaktní osoba pro veřejnost, koordinuje nepravidelný program

Monika Hálová - hospodář, monika.halova@gmail.com, má na starosti zejména: vedení pokladny a podkladů pro účetnictví