První krůčky k hudbě (PKH) HŠ YAMAHA - neprobíhá

12.08.2020 21:00

Zahájení kurzů

První pololetí začíná v pátek 11.9.2020, zápis je možný pouze po předchozí registraci na stránkách hudební školy Yamaha, www.yamahakurzy.cz.

První hodina je ukázková a zdarma. Nejpozději do zahájení druhé lekce je nutné uhradit poplatek.

Zápis žáčků probíhá pouze přes www.yamahakurzy.cz.

V rámci ceny kurzu máte možnost využít naši hernu bezplatně vždy 15 min před a 15 min po skončení Vašeho kurzu k nakrmení nebo přebalení dětí. Budete-li si přát pohrát si u nás déle nebo si dát kafíčko, budete požádáni o příspěvek 20 Kč (cena platí pro pobyt v herně po dobu celého dopoledního provozu do 12:00).

Přehled kurzů

1. Robátka (ROB) pro děti od 4 do 18 měsíců   NEPROBÍHÁ

Program HŠ YAMAHA „Robátka“ je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Plyšový tuleň Robbie, který děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

 


2. První krůčky k hudbě (PKH1/2) pro děti od 17 měsíců do cca 4 let

První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Program HŠ YAMAHA „První krůčky k hudbě“ vychází z předpokladu, že všechny
děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební
nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na
pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj
přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v
pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá
jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň,
báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo
pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů
(prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s
nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel

 

Školné: 2700Kč/pololetí  (16 LEKCÍ). Více informací a přihlášky přes níže uvedené kontakty.

Kontakty: tel. 731 066 100, online zápisy na www.yamahakurzy.cz

 

Zpět