Yamaha - hudební škola

05.01.2017 16:00

Zahájení kurzů

Letos u nás v programu najdete jen páteční lekce a to pouze "První krůčky k hudbě pro děti od 17 měsíců do 4 let" a nově také "ROBÁTKA". Začínáme 15.9. 2017.

Zápis žáčků probíhá přes www.yamahakurzy.cz.

V rámci ceny kurzu, která činí 2100 Kč/pololetí máte možnost využít naši hernu bezplatně vždy 15 min před a 15 min po skončení Vašeho kurzu k nakrmení nebo přebalení dětí. Budete-li si přát pohrát si u nás déle nebo si dát kafíčko, budete požádáni o příspěvek 20 Kč (cena platí pro pobyt v herně po dobu celého dopoledního provozu do 12:00).

Druhé pololetí začíná v únoru 2018, zápis bude spuštěn v lednu 2018 na webu yamahakurzy.cz.

Přehled kurzů

1. Robátka (ROB) pro děti od 4 do 18 měsíců (pátek 11:00)

Na vývoji kurzu se podíleli odborníci z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Na hodinách se hodně zpívá, tleská a rytmizuje. Děti získávají první elementární povědomí o hudbě. Používá se hodně jednoduchých nástrojů, barvičky, jednoduché tvoření s rodičem. Hodiny mají stále stejný harmonogram, který děti uklidňuje a motivuje ke spolupráci na opakujících se činnostech. Mění se písničky, které se v průběhu pololetí učíme.


2. První krůčky k hudbě (KKK1/2) pro děti od 17 měsíců do cca 4 let (pátek)

Obsahem KKK jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje, včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek.

 

Nadstavbový kurz První krůčky k hudbě 3  je určen zkušeným žáčkům ve věku cca 3-4 roky, kteří už absolvovali 2 roky kurzu První krůčky k hudbě 1,2), najdete ho ve čtvrtek odpoledne v MC Pohádka v Jesenici. Pokud máte zájem o otevření i u nás ve Vestci, kontaktujte přímo HŠ Yamaha na info@yamahakurzy.cz nebo pište nám, my to zařídíme (rcbaracek@gmail.com).

 

Školné: 2100Kč/pololetí. Více informací a přihlášky přes níže uvedené kontakty.

Kontakty:

tel. 731 066 100
www.yamahakurzy.cz

info@yamahakurzy.cz

 

Zpět