hudební kroužky První krůčky k hudbě (PKH) a Robátka

04.07.2018 16:00

Zahájení kurzů

První pololetí končí lekcí dne 18.1.2019. Druhé pololetí začíná v pátek 8.2.2019, stávající žáci se nemusí znovu zapisovat. Nejpozději po první lekci je nutné uhradit poplatek. V týdnu od 11.2. má yamaha jarní prázdniny, lekce 15.2. tedy neproběhne!

NOVÉ kurzy budou zahájeny 25.10., registrace probíhá pouze přes jejich webové stránky! První hodina je ukázková a zdarma.

Zápis žáčků probíhá pouze přes www.yamahakurzy.cz.

V rámci ceny kurzu, která činí 1500 Kč/10+1 lekce máte možnost využít naši hernu bezplatně vždy 15 min před a 15 min po skončení Vašeho kurzu k nakrmení nebo přebalení dětí. Budete-li si přát pohrát si u nás déle nebo si dát kafíčko, budete požádáni o příspěvek 20 Kč (cena platí pro pobyt v herně po dobu celého dopoledního provozu do 12:00).

Přehled kurzů

1. Robátka (ROB) pro děti od 4 do 18 měsíců 

Na vývoji kurzu se podíleli odborníci z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Na hodinách se hodně zpívá, tleská a rytmizuje. Děti získávají první elementární povědomí o hudbě. Používá se hodně jednoduchých nástrojů, barvičky, jednoduché tvoření s rodičem. Hodiny mají stále stejný harmonogram, který děti uklidňuje a motivuje ke spolupráci na opakujících se činnostech. Mění se písničky, které se v průběhu pololetí učíme. Děti provází tuleň Robie.


2. První krůčky k hudbě (PKH1/2) pro děti od 17 měsíců do cca 4 let - druhý kurz bude otevřen od 25.10.

Obsahem PKH jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje, včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Kurzem děti provází chobotnice Jájinka:-)

 

 

Nadstavbový kurz První krůčky k hudbě 3  je určen zkušeným žáčkům ve věku cca 3-4 roky, kteří už absolvovali 2 roky kurzu První krůčky k hudbě 1,2). Jednáme o otevření tohoto kurzu také u nás!

Pokud máte zájem o otevření kurzu První krůčky k hudbě 3, kontaktujte přímo HŠ Yamaha na info@yamahakurzy.cz nebo pište nám, my to zařídíme (rcbaracek@gmail.com).

 

Školné: 2400Kč/pololetí, resp. 1500 Kč/15+1 lekci od 25.10. Více informací a přihlášky přes níže uvedené kontakty.

Kontakty:

tel. 731 066 100
www.yamahakurzy.cz

info@yamahakurzy.cz

 

Zpět