Kurzy HŠ YAMAHA

25.01.2024 22:22

II. pololetí začíná 16. 2. 2024. Kurz má 16 lekcí.

Registrace probíhá na stránkách hudební školy Yamaha, www.yamahakurzy.cz.

První hodina je ukázková a zdarma. Nejpozději do zahájení druhé lekce je nutné uhradit poplatek.

V rámci ceny kurzu máte možnost využít naši hernu bezplatně vždy 15 min před a 15 min po skončení Vašeho kurzu k nakrmení nebo přebalení dětí. Budete-li si přát pohrát si u nás déle nebo si dát kafíčko, budete požádáni o zaplacení vstupného 30 Kč/dítě (sourozenec 10 Kč).

 

Přehled kurzů

1. Robátka (ROB) pro děti od 4 do 18 měsíců - ve II. pololetí Robátka v RC Baráček neprobíhají

Program HŠ YAMAHA „Robátka“ je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. 

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché, tématicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče, jsou doplněny hudbou na CD.

https://www.yamahakurzy.cz/predskolni-hudebni-programy/robatka/

 


2. První krůčky k hudbě (PKH) pro děti od 18 měsíců do cca 4 let

První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. 

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

https://www.yamahakurzy.cz/predskolni-hudebni-programy/prvni-krucky-k-hudbe/

Program HŠ YAMAHA „První krůčky k hudbě“ vychází z předpokladu, že všechny
děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební
nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na
pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj
přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v
pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá
jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň,
báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo
pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů
(prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s
nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel

Školné: 3900Kč/pololetí
Lektorka: Monika Urbanová
Více informací na stránkách HŠ YAMAHA.
 

Kontakty: tel. 731 066 100, online zápisy na www.yamahakurzy.cz

Zpět