hudební kroužky První krůčky k hudbě (PKH) a Robátka

04.07.2018 16:00

Zahájení kurzů

První pololetí končí lekcí dne 18.1.2019. Druhé pololetí začíná v pátek 8.2.2019, stávající žáci se nemusí znovu zapisovat. Nejpozději po první lekci je nutné uhradit poplatek. V týdnu od 11.2. má yamaha jarní prázdniny, lekce 15.2. tedy neproběhne!

První hodina je ukázková a zdarma.

Zápis žáčků probíhá pouze přes www.yamahakurzy.cz.

V rámci ceny kurzu, která činí 1500 Kč/10+1 lekce máte možnost využít naši hernu bezplatně vždy 15 min před a 15 min po skončení Vašeho kurzu k nakrmení nebo přebalení dětí. Budete-li si přát pohrát si u nás déle nebo si dát kafíčko, budete požádáni o příspěvek 20 Kč (cena platí pro pobyt v herně po dobu celého dopoledního provozu do 12:00).

Přehled kurzů

1. Robátka (ROB) pro děti od 4 do 18 měsíců 

Program HŠ YAMAHA „Robátka“ je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Plyšový tuleň Robbie, který děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

 


2. První krůčky k hudbě (PKH1/2) pro děti od 17 měsíců do cca 4 let 

 

První krůčky k hudbě“<span style="font-size:9.0pt;font-family:" tahoma","sans-serif";times="" new="" roman";color:black"=""> vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Program HŠ YAMAHA „První krůčky k hudbě“ vychází z předpokladu, že všechny
děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou písně, vyprávění,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební
nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na
pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj
přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v
pozdějším věku. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá
jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň,
báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo
pohybovou hrou tvoří hodina jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů
(prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů-moderních zpěvníků, CD s
nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel

 

 

Nadstavbový kurz První krůčky k hudbě 3  je určen zkušeným žáčkům ve věku cca 3-4 roky, kteří už absolvovali 2 roky kurzu První krůčky k hudbě 1,2). Jednáme o otevření tohoto kurzu také u nás!

Pokud máte zájem o otevření kurzu První krůčky k hudbě 3, kontaktujte přímo HŠ Yamaha na info@yamahakurzy.cz nebo pište nám, my to zařídíme (rcbaracek@gmail.com).

 

Školné: 2400Kč/pololetí. Více informací a přihlášky přes níže uvedené kontakty.

Kontakty:

tel. 731 066 100, online zápisy na www.yamahakurzy.cz

 

Zpět