Sportík (4 - 7 let)

09.08.2023 10:54

Zkušební lekce proběhne 13. 9. 2023. Lekce je zdarma. Přihlásit se na ni můžete na rcbaracek@gmail.com nebo na tel. 777 129 542 (zaslat SMS s jménem dítěte a jeho věkem).

Všestranný pohybový kroužek pro děti 4 – 7 let.

Úvod hodiny je zahájen přivítáním, krátkými organizačními pokyny a poté následuje zahřátí těla rušnou činností (běh, honička). Následuje společná rozcvička, při které svalíky protáhneme, posílíme a uvolníme klouby.

V hlavní části lekce se věnujeme nácviku nebo k procvičování gymnastických nebo atletických dovedností, naučíme se novou pohybovou hru nebo zdoláme opičí dráhu. 

V závěru lekce nás čeká klidnější hra nebo činnost a závěrečný rituál.

Na kroužku budeme rozvíjet a procvičovat: rychlost, obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci, sílu, vytrvalost, odvahu, hod, chytání, reakci, kooperaci, rovnováhu, aj.

Struktura lekce

1.     Přivítání

2.     Zahřátí (pohybové hry, prvky atletické abecedy, lokomoční cvičení)

3.     Rozcvičení (protahovací, posilovací, uvolňovací cvičení)

4.     Nácvik dovedností (gymnastické, atletické, míčové a pohybové hry)

5.     Závěrečná část – relaxace, klidnější hra, protažení

6.     Závěrečný rituál

 

  • Lektorky:     Kristýna Mezerová

  • Cena:           1760,-/16 lekcí

  • Kdy:             středa 15:30 - 16:15

  • Kde:             tělocvična TJ Viktorie Vestec

  • Pomůcky:    vhodné oblečení a obuv (obuv se světlou podrážkou), lahvička s pitím

  • Zahájení:     13. 9. 2023 - zkušební lekce zdarma

                        kurz 20. 9. 2023 - 10. 1. 2024

  • Registrace:  rcbaracek@gmail.com nebo přes formulář níže
Zpět

Přihlášení na kroužek Sportík

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: