Romana Bredová

Romana Bredová

V roce 2014 jsem ukončila studium pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově se specializací na výtvarnou výchovu. Již během studia jsem pracovala v MŠ Montessori, následně jsem se stala třídní učitelkou na základní škole. Dále jsem vedla kurzy grafomotoriky pro předškoláky. V současné době se věnuji své malé holčičce.