Jana Váchová

Jana Váchová
  • v RC Baráček působí jako lektorka Pilates
  • má certifikát Fitness Instructor pro cvičení Pilatesovi metody akreditovaný MŠMT ČR, dále diplomy opravňující ke cvičení Standing Pilates (pilates s prvky Port de Bras), ke cvičení se speciální populací (těhotné ženy a ženy po porodu), pravidelně navštěvuje informační a vzdělávací kurzy a semináře Doc. PhDr. Evy Blahušové, CSc.,
  • má osvědčení Centra pro rodinu a sociální péči, které je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMTv systému vzdělávání prorodinných organizací o Metodice cvičení rodičů s dětmi a dále interaktivní seminář pro cvičení s padákem, cvičení na balančních míčích a cvičení s dětmi inspirované obdobím podzimu a zimy
  • zajímá ji sport v jakékoliv podobě, cestování
  • v současné době na mateřské dovolené se synem Alexem
  • email: vachova.ja@gmail.com
  • tel.: 606 763 840