20.3. 9:30 Aby dítě CHTĚLO spolupracovat

20.3. 9:30 Aby dítě CHTĚLO spolupracovat

aneb Úvod do AHA rodičovství s lektorkou a terapeutkou Lindou Malenovskou, iniciátorkou a propagátorkou Aha rodičovství!  

Dozvíte se CO je skutečným klíčem k tomu, aby s vámi chtělo dítě spolupracovat. Co to znamená, když dítě "zlobí" a jestli je možné vychovávat dítě bez křiku a bez použití trestů. 

"Pečujte o emocionálni vztah mezi vámi a vaším dítětem a docílíte opravdové a trvalé změny. Máte-li toto základní pouto, nepotřebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat."  dr. Laura Markham, autorka knih AHA rodičovství.

Základním principem AHA rodičovství není snaha měnit chování dětí, ale začíná u nás - rodičů, a schopnosti zpracovat naše vlastní reakce a emoce. Druhým pilířem je vytvoření blízkého vztahu s dítětem a péče o něj. A třetím pilířem je podpora a vedení dítěte namísto snahy ho ovládat a řídit.

Interaktivní přednáška s prostorem pro Vaše dotazy, i prostorem pro Vaše děti. Přednáška se koná v úterý 20.3. 2018 9:30 -11:30v herně, kde si mohou děti zatím pohrát. Vstupné 150 Kč, rezervace míst na rcbaracek@gmail.com do zaplnění kapacity.