Předškoláček - podzim 2021 kurz neprobíhá

17.08.2021 00:36

Bohužel se nepodařila naplnit kapacita pro otevření kurzu, kurz v podzimních měsících probíhat nebude. Zkusíme ho znovu nabídnout ve druhém pololetí.

Na kurzu pro předškoláky budeme rozvíjet sluchové vnímání, protože dobře rozvinutý sluch je jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné čtení a psaní. Dále se zaměříme na rozvoj zrakového vnímání, které je dalším z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel. Zaměříme se také na číselné představy (porovnávání, počítání, dopočítávání…). Celým kurzem nás budou provázet cviky na hrubou a jemnou motoriku, uvolňovací cviky, nácvik správného sezení u stolu, ale především cviky zaměřené na správný špetkový úchop tužky. Kurz je zaměřen na všestranný rozvoj dovedností dítěte, podporu samostatnosti a sociálních dovedností.

Kurz bude probíhat v MŠ Vestec. Lektorka si vyzvedne přihlášené děti ve třídě. Po skončení kurzu je nutné si děti hned vyzvednout, není možný už návrat zpět do tříd. Prosíme o dochvilnost při vyzvedávání dětí, lektorce Romaně po skončení kurzu navazují další pracovní záležitosti. Děkujeme.

 

  • Lektor:                Romana Bredová

  • Cena:                   2260,-/pololetí

  • Čas:                     středa 15:15 - 16:00

  • Místo:                   MŠ Vestec

  • Začátek kurzu:       15. září 2021

  • Registrace:            rcbaracek@gmail.com

  • Pomůcky:              penál/poudro, trojhranné pastelky,

                                trojhranná tužka Stabilo

Zpět

Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: