Hláskař (5-7 let)

04.05.2021 20:45

Tento kurz  bude znovu otevřen ve školním roce 2021/2022.

Kurz je vhodný pro předškolní děti. Jako součást přípravy do školy pro děti bez potíží, pro děti s poruchou výslovnosti, děti ohrožené poruchami učení, s vývojovou dysfázií, pro děti z cizojazyčného prostředí, děti s odkladem školní docházky..

Účelem Elkoninovy metody fonematického uvědomování je to, aby děti pochopili, že slova se skládají z jednotlivých zvuků (hlásek), které mají v rámci slova svoje pevně stanovené místo. Nepracuje se s písmeny, ale se zvuky. Pro některé děti je velmi těžké slyšet ve slově jednotlivé hlásky, umět je určit, odlišit je od sebe, určit jejich pořadí apod. Pokud toto dítě nedokáže, může mít následně problémy při čtení a psaní, i přesto, že pozná jednotlivá písmenka.

Děti se formou hry seznámí s krajinou slov a hlásek a získají představu o slově, že má význam i hláskovou strukturu. Každé dítě má pracovní sešit, do kterého si maluje a skládá žetonky, které symbolizují zvuky ve slovech. Během lekcí se střídají aktivity, pracuje se společně i samostatně, rozvíjí se schopnost soustředit se. Domácí úkoly nejsou zadávány:-)

S vedením kurzu Hláskař máme několikatelé zkušenosti v rámci spolupráce s mateřskými školkami s pozitivním ohlasem.

Přihláška do kurzu ke stažení ZDE (liší se od všeobecné přihlášky do kurzů RC Baráček).

Se souhlasem rodičů můžeme převádět děti na kroužek přímo z vestecké mateřské školky.

  • Kdy:         každé úterý  od 15:15 v herně, lekce trvá 60 min
  • Zahájení:    2. pololetí šk. roku  2020/2021
  • Lektor:    M. Brutvanová, vzdělávací centrum Logopoint
  • Cena:    200 Kč/ lekci, kurz se skládá ze 33 lekcí, pracovní sešit 360 Kč 
  •  
  • Přihlášky:   rcbaracek@gmail.com 

 

Zpět