Atletika Kids on track

29.06.2020 15:00

Atletika s prvky gymnastiky a míčových her. Míčové hry jsou prostředkem k rozvoji sociálních dovedností a také k vytváření hodnot v souladu s fair-play. Gymnastika přispívá ke zlepšení obratnosti a rozsahu pohybu.  Do programu nenásilně zapojujeme také angličtinu. Díky propojení pohybu a angličtiny (learning through movements), děti doslova "nasávají" další jazyk bez většího úsilí a osvojují si nové fráze a slovíčka z každodenního života a rozvíjí se tak fyzicky, i mentálně. Díky názornému pohybu a častému opakování děti dobře rozumí a jednotlivé fráze si také lehce vybaví i mimo naše lekce. 

Trénujeme v malých skupinách, zaměřujeme se na potřeby jednotlivce. Individuální a citlivý přístup je pro nás zásadní, a proto dělíme děti nejen podle jejich věku, ale také podle jejich skutečné vyzrálosti.

Budujeme v dětech zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti metodou specifické pozitivní zpětné vazby. Učíme je poznávat své možnosti a hranice, podporujeme zdravé soutěžení. U dětí pak nedochází k projevu negativních emocí, ale naopak samotný prožitek ze sportu se stává pozitivním.

Máme mnohaletou zkušenost s vedením dětí ve Francii, Velké Británii i v Česku.

Děti z MŠ Vestec může se souhlasem rodičů vyzvednout lektor přímo ve školce. Rodiče k tomu musí dát písemný souhlas u paní učitelky v MŠ Vestec.

S sebou pitíčko, sportovní obuv a oblečení na sport. V případě hezkého počasí budou hodiny probíhat venku v okolí sportoviště.

  • Lektor:         Martina Saulich, Adam Doleček 

  • Cena:           140 Kč/lekci

  • Čas:             pondělí 15 - 17hod, 2 lekckce podle věku 

  • Začátek kurzu:     září 2020

  • Registrace:          

 


Zpět