Atletika "Kids on track" NOVÉ

04.05.2021 21:00

Tento kurz pokračuje od května 2021 venku, na hřišti u pódia. Prosíme o pomoc s převáděním dětí z MŠ Vestec. Děkujeme. V případě dotazů kontaktujte prosím lektory.

Atletika s prvky gymnastiky a míčových her. Míčové hry jsou prostředkem k rozvoji sociálních dovedností a také k vytváření hodnot v souladu s fair-play. Gymnastika přispívá ke zlepšení obratnosti a rozsahu pohybu.  Do programu nenásilně zapojujeme také angličtinu. Díky propojení pohybu a angličtiny (learning through movements), děti doslova "nasávají" další jazyk bez většího úsilí.

Trénujeme v malých skupinách, zaměřujeme se na potřeby jednotlivce. Individuální a citlivý přístup je pro nás zásadní, a proto dělíme děti nejen podle jejich věku, ale také podle jejich skutečné vyzrálosti. Budujeme v dětech zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti metodou specifické pozitivní zpětné vazby. Učíme je poznávat své možnosti a hranice.

Máme mnohaletou zkušenost s vedením dětí ve Francii, Velké Británii i v Česku.

Děti z MŠ Vestec může se souhlasem rodičů vyzvednout lektor přímo ve školce. Rodiče k tomu musí dát písemný souhlas u paní učitelky v MŠ Vestec.

S sebou pitíčko, sportovní obuv a oblečení na sport. V případě hezkého počasí budou hodiny probíhat venku v okolí sportoviště.

  • Lektor:         Martina Saulich, Adam Doleček 

  • Cena:           140 Kč/lekci, platba pololetně!

  • Čas:             pondělí 15:10 - 15:55 - pro děti 4-6 let (MINI)   

                             pondělí 16:00 - 16:45 - pro děti 7 - 10 let (LITTLE)

  • Začátek kurzu:     7. září 2020  (pro minimálně 5 dětí v kurzu)

  • Registrace:       www.kidsontrack.cz  (přihlášku najdete níže na titulní stránce)

 


 

Zpět